Режим роботи школи на 2021-2022 навчальний рік

У зв’язку із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 у навчальному закладі встановлено новий порядок організації освітнього процесу в період карантину.

Правила розроблені згідно з Тимчасовими рекомендаціями щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти, затвердженими МОЗ України.

 • Вхід у приміщення школи дозволяється лише за наявності засобів індивідуального захисту (захисної маски або респіратора). Для кожного класу визначено свій вхід до школи і схема руху.
 • При вході в школу обробляти руки антисептиком. Щоранку вчителям, персоналу школи буде проводитися температурний скринінг.
 • У школу заходять лише учні, вчителі та персонал школи. Вхід у приміщення школи батькам заборонено.
 • Під час перерв учні та вчителі повинні ходити в масках (крім учнів 1-4 класів). На уроках маски дозволяється знімати.
 • Зміна масок - кожні три години. Тому запасайтеся масками! Якщо у дітей будуть маски багаторазового використання, то обов’язково їм потрібно мати герметичний пакетик (zip-пакет або папка на кнопці) - один для використаних масок, інший для запасних. Для запасної одноразової маски також повинен бути пакет. Для використаних масок в школі будуть розміщені спеціальні урни.
 • За умови поганого самопочуття учень повинен повідомити про свій стан здоров’я класного керівника або вчителя-предметника.
 • Спілкування педагогічних працівників з батьками здійснюватиметься дистанційно за допомогою будь-яких засобів зв’язку.
 • Для учнів 7-11 класів буде організовано змішане навчання: уроки проводитимуться відповідно до розкладу з урахуванням днів дистанційного навчання.

Розклад уроків учнів 1-11 класів (натисніть, щоб переглянути)

Розклад дзвінків 

1 клас

1 урок 08:45 - 09:15

 2 урок 09:25 - 10:10

 3 урок 10:25 - 10:10

 4 урок 11:25 - 12:00

 5 урок 12:25 - 13:00

6 урок 13:25 - 14:00

 

2-11 класи

Урок

Час

Перерва

1

08:30 – 09.15

10

2

9:25 – 10:10

15

3

10:25 – 11:10

15

4

11:25 – 12:10

15

5

12:25 – 13:10

15

6

13:25 – 14:10

10

7

14:20 – 15:05

10

8

15:15 – 16:00

10

9

16:10 – 16:55

 

 

 

Графік дистанційного навчання для учнів 7-11 класів

на ІІ семестр 2021-2022 н.р.

Дати

Дні тижня/класи

 

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

10.01-14.01

8

9

10

11

5-11

З

17.01-21.01

10

5-11

5-11

9

11

Ч

24.01-28.01

7

11

8

10

9

З

31.01-04.02

11

7

9

8

10

Ч

07.02-11.02

9

8

10

7

11

З

14.02-18.02

8

10

11

9

7

Ч

21.02-25.02

10

11

7

8

9

З

28.02-04.03

7

9

8

10

11

Ч

07.03-11.03

11

-

9

7

10

З

14.03-18.03

9

8

10

11

7

Ч

21.03- 25.03

8

10

7

9

11

З

04.04- 08.04

10

7

11

8

9

Ч

11.04- 15.04

11

9

7

10

8

З

18.04- 22.04

7

11

8

9

10

Ч

25.04- 29.04

-

8

10

11

9

З

02.05- 06.05

-

10

11

7

8

Ч

09.05-13.05

-

11

8

9

10

З

16.05-20.05

8

7

9

10

11

Ч

23.05-27.05

7

9

10

11

8

З

30.05-03.06

10

8

11

7

9

Ч

06.06-09.06

9

11

8

10

 

З

 

Структура навчального року:

Навчальний рік розпочинається 1 вересня святом "День знань".

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 01.09.2020 р. до 30.12.2021 р.
ІІ семестр – з 17.01.2022 р. до 09.06.2022 р.

Канікули для учнів протягом навчального року:

осінні канікули: з 18.10.2021 р. до 31.10.2021 р.
зимові канікули: з 31.12.2021 р. до 16.01.2022 р.
весняні канікули: з 28.03.2022 р. до 03.04.2022 р.

Звичайний режим роботи школи до встановлення карантинних обмежень

 • Заклад працює в одну зміну.
 • Початок навчання о 8.30 год за розкладом.
 • Понеділок  - виконання Гімну перед першим уроком.
 • Щодня – фізкультхвилинка о 8.20
 • Навчальний процес організовано за 5-денним режимом занять.

Встановлено таку тривалість уроків:

 у 1-ому класі  – 35 хвилин;

 у 2-3 класах – 40 хвилин;

 у 5-11 класах – 45 хвилин.

Встановлено розклад дзвінків:

 1 урок 08:30 - 09:15

 2 урок 09:25 - 10:10

 3 урок 10:25 - 11:10

 4 урок 11:25 - 12:10

 5 урок 12:25 - 13:10

 6 урок 13:25 - 14:10

 7 урок 14:20 - 15:05

 8 урок 15:15 - 16:00

 9 урок 16:10 - 16:55
 

► Позакласна робота з різних предметів, факультативні заняття, клуби, секції проводяться в позаурочний час до 20.00 та в суботні дні відповідно до графіків.

Графік роботи групи продовженого дня:

12.10 - 13.30 - Організація учнів

13.30 - 14.00 - Обід

14.00 - 15.00 - Прогулянка

15.00 - 16.30 - Виконання домашнього завдання

16.30 - 18.30 - Розвиваючі ігри. Заняття за інтересами

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 Школа планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного планів. Перспективний план розвитку укладається на  5-6 років виходячи із тенденцій розвитку освіти, стратегічних потреб закладу. Річний план укладається на поточний навчальний рік. У плані роботи відображаються найголовніші питання, визначаються перспективи розвитку.

Основними документами, що регулюють навчально-виховний процес у школі, є навчальні плани у класах, які складаються на основі розроблених Міністерством освіти і науки типових навчальних планів із конкретизацією варіативної частини відповідно до профілів навчання.

 Робочий навчальний план затверджується відділом освіти Сихівського району УО ДГП.

 У вигляді додатків до нього додаються:

 розклад уроків (щоденний, тижневий);

 режим роботи (щоденний, річний).

Відповідно до навчального плану педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, яким надано гриф Міністерства освіти, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, педагогічні технології, що мають забезпечувати отримання освіти на рівні державних стандартів, виконання інших статутних завдань, дотримуючись методичних рекомендацій Міністерства освіти.

 Навчально-виховний процес відбувається за денною формою. Після закінчення уроків проводяться факультативні, гурткові заняття. Позаурочні заняття проводяться як на безоплатній, так і на платній основі при залученні громадських, приватних, спортивних організацій.

 Зарахування учнів до комплексу проводиться згідно з наказом директора, що видається на підставі особистої заяви /для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх заміняють /після представлення свідоцтва про народження (копії) або паспорта, особової справи та медичних документів встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу). Для майбутніх першокласників у період листопад-квітень організовуються адаптаційні заняття з метою підготовки до навчання у 1-ому класі.

 У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Для цього до заяви батьків додається довідка про те, що учень буде навчатись в іншому закладі освіти .

Зарахування до групи продовженого дня і відрахування дітей із неї здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють). Група продовженого дня працює за розкладом, який затверджує директор.

 Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється навчальним закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом відповідно до рекомендацій міністерства освіти. Навчальний рік поділяється на семестри, що встановлюються внутрішнім розпорядком. Його тривалість обумовлюється часом виконання навчальних програм з усіх предметів, відповідно до вимог та рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

 Навчальні заняття у комплексі розпочинаються 1 вересня у День знань, закінчуються не пізніше 1 липня наступного року. Після завершення навчального року  проводиться свято «Останній дзвоник».

 Відволікання учнів за рахунок навчального часу для виконання і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання, забороняється /крім випадків, передбачених рішеннями Кабінету міністрів України/.

 За погодженням з відповідними структурними підрозділами Управління освіти ДГП ЛМР, з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України, місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби. У школі встановлюється тривалість перерв між уроками, яка визначається правилами внутрішнього розпорядку з урахуванням санітарно-гігієнічних вимог. Одна перерва триває 20 хвилин для харчування учнів.

 Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, який складається ( при необхідності – на кожен семестр ) відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог і в межах часу, що передбачений навчальним планом, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором. Тижневий режим роботи школи затверджується у розкладі навчальних занять.

 Крім різних форм обов’язкових навчальних занять проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів, їхнє виховання та розвиток здібностей і обдарувань ( розклади факультативних та додаткових занять, роботи гуртків ).

Зміст, обсяг та характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. У першому класі домашні завдання не задаються.

Визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень учнів у 12-бальній системі( 1-3 бали – початковий рівень, 4-6 балів середній рівень, 7-9 балів – достатній рівень, 10-12 балів – високий рівень.), ведеться тематичний облік знань.

Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок її проведення та звільнення учнів від її проходження визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів ( вихованців ) у системі загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України № 1151 від 21.12.09 року та зареєстрованим Міністерством юстиції України 18.01.2010 р., за № 39/17334.

 У початковій школі атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української мови (мова і читання) та математики.

 Атестація в основній школі проводиться з п’яти предметів: українська мова, математика, географія, біологія, іноземна мова чи інший гуманітарний предмет за вибором навчального закладу (у навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин атестація може проводитися з мови навчання) у формі, визначеній МОН (усне опитування, письмова робота, захист творчих робіт тощо), за збірниками завдань, затвердженими МОН. У загальноосвітніх навчальних закладах (класах, групах) з поглибленим вивченням предметів, спеціалізованих навчальних закладах таким предметом за вибором може бути предмет, що вивчався поглиблено.

 Атестація у старшій школі проводиться з трьох предметів: української мови (переказ, обов’язково); історії України або математики (обов’язково для учнів (вихованців), які навчалися в класах універсального профілю) або профільного предмета (для учнів (вихованців), які навчалися в класах (групах) з профільним навчанням); предмета з інваріантної складової навчального плану на вибір учнів (вихованців) (у навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин предметом на вибір може бути мова навчання) – у формі, визначеній МОН (усне опитування, письмова робота, захист творчих робіт тощо), за збірниками завдань, затвердженими МОН.