Основні напрями роботи школи

 1. Забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти  
 2. Створення умов для варіативності навчання  й вживання заходів щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.
 3. Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи та її результативність.
 4. Забезпечення школи кваліфікованими педагогічними кадрами, доцільне їх розміщення.
 5. Збереження та зміцнення здоров’я учнів та педпрацівників.
 6. Забезпечення організації харчування учнів та працівників.
 7. Дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.
 8. Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей.
 9. Моральне та матеріальне стимулювання учнів і медпрацівників, організація їх відпочинку та оздоровлення.
 10. Дотримання правопорядку неповнолітніми та вжиті профілактичні заходи щодо попередження правопорушень з їх боку.
 11. Стан дитячого травматизму.
 12. Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази школи.
 13. Залучення додаткових джерел фінансування школи та їх раціональне використання.
 14. Залучення педагогічної та батьківської громадськості до управління. Співпраця з громадськими організаціями.

 

Забезпечення загальної середньої освіти 

У школі навчається 904 учні.

 

Допрофільна підготовка – поглиблене вивчення математики з 8-го класу.

Навчання у закладі проводиться українською мовою. Відбувається поглиблене вивчення англійської мови. Продовжено вивчення другої іноземної мови (німецької та польської).

 

Напрямки профілізації старшої школи: 

 • клас з поглибленим вивченням української і англійської мови;

 • універсальний клас; 

 • клас підготовки молодших спеціалістів в ІППТ при університеті “Львівська Політехніка”.

 

Школа входить у склад Інноваційного навчально-наукового виробничого комплексу “Школа-Коледж-Університет-Підприємство” ІППТ при НУ “Львівська політехніка” (наказ МО від 26.05.2010р. № 489)

ІППТ пропонує такі спеціальності:

 • Комп’ютерні науки

 • Маркетинг

 • Фінанси, банківська справа та страхування

 • Облік і оподаткування 

З 10.03.2017 р. школа є учасником Інноваційного навчального комплексу “ІТ-освіта” при ПВНЗ “Комп’ютерна академія “ШАГ”.

Умови доступності закладу для дітей та учнів з особливими потребами: відсутні.

 

Співпраця з громадськістю

 • Церквою Різдва Пресвятої Богородиці;

 • Гімназією ім. Блаженного К.Шептицького;

 • Львівською Духовною семінарією Святого Духа УГКЦ;

 • ЛНУ ім. І.Франка, кафедрами української мови і літератури, психології (педпрактика студентів);

 • Громадською організацією “Галицьке юнацтво”;

 • Громадською організацією “Об’єднання “Самопоміч”;

 • Інститутом підприємництва та перспективних технологій («Львівська політехніка»);

 • Львівською комерційною академією;

 • Інститут банківської справи;

 • ПВНЗ “Комп’ютерна академія “ШАГ”.

 

Налагоджені добрі шефські відносини з:

 •  ВАТ «Львівський хімзавод»;

 •  Об’єднанням співвласників МЖК – 1;

 •  Львівським заводом будівельних виробів;

 •  Науково-комунікаційним центром «УАРНЕТ».

 

Матеріально-технічне забезпечення закладу

Майно школи належить їй на правах власності, повного господарського відання або оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і Статуту школи та укладених ним договорів.

Для забезпечення навчально-виховного процесу база школи складається із навчальних кабінетів, майстерень, а також спортивних, актового залів, бібліотеки, медичного, комп’ютерного кабінетів, їдальні, кімнати психологічного розвантаження тощо.

Значна увага приділяється зміцненню і модернізації матеріально-технічної бази школи. Стан комп’ютеризації школи на даний час такий:
- проведено інформатизацію всієї школи;
- кабінети хімії, фізики, біології обладнані мультитач-панелями;
- наявні: 46 одиниць комп'ютерної техніки, 2 інтерактивні дошки, 5 мультимед. проекторів, 1 3Д-принтер, 5 принтерів-сканерів, 12 телевізорів (плазма), 1 радіовузол, 3 мультиборди;
- встановлено 32 камери відеоспостереження (зовнішнє і внутрішнє);
- встановлено охоронну сигналізацію школи.


Основною проблемою з питання матеріально-технічного забезпечення закладу є відсутність спеціалістів для обслуговування комп’ютерної і мультимедійної техніки.
Необхідною умовою ефективного впровадження у навчальний процес інформаційних технологій є підготовка та підвищення кваліфікації педпрацівників. На сьогодні 95% педпрацівників від загальної кількості володіють навиками роботи з ПК. Створено умови для педпрацівників для повного використання мережі Інтернет на уроках, участі педагогів в Інтернет-конкурсах.

 

Моніторинг якості роботи закладу

Опитування щодо діяльності закладу серед батьків.

Результати анкетування батьків

Опитування щодо діяльності закладу серед учнів.

Результати анкетування учнів

Опитування щодо діяльності закладу серед педагогічних працівників.

Результати анкетування педагогічних працівників

Аналіз анкет самооцінки для вчителів, учнів та батьків

З 06.12.2021 р. по 10.12.2021 р. у школі проходив моніторинг якості освітніх і управлінських процесів з метою вдосконалення діяльності закладу.

Підсумки анкетування серед учнів, батьків та вчителів:

 1. У навчальному закладі створено безпечне і комфортне середовище. Учасники освітнього процесу переважно задоволені умовами перебування у навчальному закладі. Варто ще раз переосмислити та переглянути розклад уроків для учнів середньої і старшої школи, оскільки розклад корегувався відповідно до карантинних норм перебування у закладі. 
 2. Учні поінформовані щодо правил поведінки під час занять та надзвичайних ситуацій.
 3. Більша частина учнів харчується у шкільній їдальні, проте виявляють незадоволення щодо якості асортименту їжі, яка готується на застарілому обладнанні.
 4. Учні та батьки переважно задоволені зворотним зв'язком від керівництва та вчителів. 
 5. У закладі не виявлено систематичних випадків булінгу. Поодинокі ситуації, які виникають, розглядаються та вирішуються.
 6. У закладі розроблено та оприлюднено критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, з якими більшість учнів та батьків ознайомлені. Також учні підтверджують справедливість оцінювання.
 7. Навчальні заняття проходять із залученням лабораторного та мультимедійного обладнання або наочності. Спортивний інвентар активно застосовують на усіх заняттях.
 8. Педагогічні працівники застосовують принципи академічної доброчесності та поширюють їх серед учнів. Крім того, у закладі створені умови для професійного розвитку й самовдосконалення вчителів.

 

У НАШОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Є:


15 класних кімнат

  

26 кабінетів         

  

2 комп'ютерні класи

 

Актовий зал

 

 Зал хореографії

   

3 спортивні зали, тренажерний та тенісний зал

 

 

4 майстерні

  

 

Бібліотека 

 

Їдальня

  

Басейн

 

Методичний кабінет

 

Кабінет психологічного розвантаження